Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Vyhľadávanie stratených osôb v mestskom prostredí

Kurzy >>  Vyhľadávanie stratených osôb v mestskom prostredí

Vyhľadávanie stratených osôb v mestskom prostredí - úvod

Keď sa stratí osoba v mestskom prostredí, tak SAR tímy hneď po nahlásení stratenenia sa musia s miestnou políciou veľmi kvalitne a úzko spolupracovať. Od prvej chvíle misie treba spolupracovať a vytvoriť koordinovanú a jednotnú reakciu na danú udalosť.

Na základe jednotných inštrukcií na miesto PLS (PLS – Point Last Seen – miesto posledného videnia) pôjde tím pozostávajúci z polície, SAR a z ďalších pohotovostných zložiek, ktoré budú nevyhnutné.

Prvotná odpoveď na udalosť by mala byť rýchla, t.j. treba zabezpečiť lokalitu (PLS a jeho okolie podľa okolností), zrealizovať rýchlu analýzu situácie a čo v najkratšom čase začať s pátraním.

Polícia a SAR tímy :

  • rýchle nasadenie
  • pružné východiskové vyhľadávanie
  • implementácia kvalitného riadiaceho tímu

Treba zabezpečiť dopravu SAR tímov ( dobrovoľníkov ) na miesto pátrania - zmluvné vzťahy s taxi službami, autobusovou dopravou, resp. s dobrovoľníkmi, ktorí sú ochotní so svojím vozidlom odviezť SAR dobrovoľníkov na miesto pátrania.

Pri väčšom pátraní informovať nemocnicu ( nemocnice v blízkom okolí ) o akcii a počte záchranárov v teréne.

Každý záchranár má niekoľko kópií popisu hľadanej osoby s fotografiou.

Členovia SAR tímov musia byť v uniforme - identifikácia záchranárov.

Prerozdelenie ulíc : "z dverí do dverí" - pýtame sa majiteľov, či nevideli hľadanú osobu a poprosíme ich ( potrebujeme povolenie od majiteľa ), aby sme mohli poriadne prezrieť ich dvor, záhradu, šopu, kôlňu, voľne prístupné pivničné priestory, resp. okolie domu a pod.

Východisková plocha pátrania je oblasť dvoch blokov ( cca. 50 metrov ) na každý smer od posledného miesta videnia stratenej osoby.

Urobíme zoznam aktivít, ktoré bežne stratená osoba vykonávala - obchody, reštaurácie, prechádzky po okolí, cyklo túra, rybárčenie a pod.

Získanie adresy : zamestnania, kolegov, priateľov, známych, t.j. adresy, kde sa osoba môže nachádzať, resp. kam môže osoba cestovať.

Zistenie správania sa stratenej osoby v blízkej minulosti : boli viditeľné zmeny správania sa (podráždenosť, utiahnutosť a pod.).

Ďalšie zistenia : mala stratená osoba problémy s alkoholom, problémy v práci, problémy v rodine, má nejaké dlžoby a pod.

Demencia : napr. takto postihnutá osoba si bude myslieť, že ešte býva na predchádzajúcom mieste a pokúsi sa tam dostať, t.j. cestuje.

Príprava letáčika : popis stratenej osoby so zreteľnou a nie príliš starou fotografiou - základné informácie získané z prvotného prieskumu.

Rozmiestnenie letáčikov :

  • na autobusovom nástupišti, v čakárni
  • na vlakovom nástupišti, v čakárni
  • na taxi službách
  • v reštauráciách, potravinách, resp. v iných obchodoch
  • v nemocniciach
  • na verejných priestranstvách
  • v lekárňach a pod.

Ďalšie smerovanie vyhľadávania "z dverí do dverí" môže byť v smere cestovania - chôdze ( v smere predpokladaného cestovania - chôdze ).

Ak sú k dispozícii ďalšie zdroje záchranárov ( dobrovoľníkov ), začneme s vyhľadávaním v predpokladanej vzdialenosti, pokiaľ sa mohla osoba dostať ( pešia chôdza ) od posledného miesta videnia.

Oblasť pátrania určíme zakreslením kruhu s príslušným polomerom ( priemerom ) do mapy so stredom v mieste posledného videnia stratenej osoby.

Dieťa prejde 800 metrov/hod. Táto hodnota je určená štatisticky, preto ide iba o informatívny údaj. Je potrebné posúdiť vek dieťaťa, váhu, výšku, fyzickú zdatnosť, obutie, oblečenie, a pod.

Určenie nebezpečných miest : voda (vodné toky, vodné nádrže), tunely, kanále, železničnú trať, priepaste, jamy, mosty a pod.

Vyhodnotenie rizikových oblastí a určenie ich okamžitého prehľadania, resp. okamžitého zabezpečenia.

Určíme smery možného cestovania : domov, do práce, na obľúbené miesto a pod. Tieto cesty ( smery ) prekontrolujeme vozidlami, aby sme zistili, či stratená osoba nejde ( pešo ) po ceste, resp. či už nedorazila do predpokladaného cieľa.

Treba ale stále myslieť na to, že stratená osoba môže mať za cieľ cesty špecifické miesto a mimo nami predpokladané smery a miesta.

Ak vyhľadávanie začína podvečer, tak je potrebné s prehľadávaním blízkeho oklia "z dverí do dverí" začať čo najskôr, pretože neskoro večer, resp. v noci je dosť nepríjemné rušiť - budiť ľudí.

Ak úsilie vynaložené na zistenie smeru, resp. miesta ( miest ) pohybu hľadanej osoby je bezvýsledné aj po 24 - 36 hodinách, je potrebné zvážiť ďalší postup.

Médiá ( TV, rádia, denná tlač ) zapublikujú popis hľadanej osoby s jej fotografiou - odozva občanov určí, či sa hľadaná osoba nachádza ešte v oblasti pátrania.

   
   ?alšia lekcia >>