Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Časopis Mladý záchranár

Mladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárMladý záchranárČASOPIS JE VHODNÝ PRE:
- I. a II. stupeň ZŠ
- stredoškolákov
- rodičov a širokú verejnosť

Objednávky je možné zasielať e-mailom na adresu 112@112, telefonicky na tel. čísle 0902 240 400, alebo môžete vyplniť objednávací formulár. Ak Vaša objednávka nebude potvrdená spätným potvrdzujúcim e-mailom, prosím, kontaktujte nás telefonicky. Objednávku je možné realizovať aj písomne na našej poštovej adrese: Rescue team Slovakia o.z., Antona Bernoláka 436, 013 03 Varín.

Našou snahou je, aby sa časopis dostal do každej školy, do každej triedy a postupne do rúk každého žiaka na prvom stupni, čo nám bolo odporučené na odborných konzultáciách s pedagogickými pracovníkmi.

Tešíme sa na spoluprácu a budeme veľmi radi, keď aj za Vašej pomoci sa časopis dostane do rúk všetkým deťom. Spoločnými silami môžeme tak prispieť k skvalitneniu preventívnych aktivít a dosiahnuť ešte lepšie výsledky v znižovaní úrazovosti a počtu úmrtí z dôvodu úrazov medzi deťmi a mládežou.

Časopis Mladý záchranár:

 • skvalitní a uľahčí výučbu nielen voliteľného predmetu Mladý záchranár,
 • kvalitatívne prispeje k dosahovaniu lepších výsledkov pri prevencii detí pred negatívnymi javmi ohrozujúcimi život a zdravie,
 • dostane do povedomia detí zásady bezpečného správania v škole, doma, v doprave a počas mimoškolských aktivít,
 • pomôže deťom osvojiť si riešenie rôznych krízových situácií,
 • naučí deti pristupovať zodpovedne k sebe a iným osobám a osvojeniu postojov k spolupatričnosti a vzájomnej pomoci.
Kúpou časopisu sa:

 • podporí znižovanie úrazovosti detí (v období rokov 2000 až 2009 klesla úmrtnosť z dôvodu úrazov detí a mladistvých na Slovensku vo vekovej kategórii od 5 do 19 rokov o 58%),
 • podporí ďalší rozvoj vzdelávacej aplikácie Mladý záchranár www.mladyzachranar.sk,
 • prispeje k realizácii projektu Chráňme naše deti,
 • spoločne zachráni nejeden detský život.
Možnosť objednávky:

 • poštovné závisí od hmotnosti zásielky
 • minimálne množstvo - 10 ks (cena 9,90 eur + poštovné a balné)
Časopis Mladý záchranár:

 • formát - A5
 • rozsah strán - 20
 • tlač - plnofarebná
 • predajná cena - 0,99 €/1ks
 • periodicita - štvrťročník
Každé číslo časopisu je súťažné so záverečným testom a súťažným kupónom o zaujímavé ceny, čo je motivujúce pre deti a ich zapojenie do súťaží.

Pre správne vyplnenie objednávky je potrebné zaslať nasledovné údaje:

 • kontaktná osoba
 • názov organizácie (základná škola, materská škola)
 • ulica, PSČ, mesto
 • IČO, DIČ
 • kontaktný telefón
 • počet kusov

Postrehy k časopisu Mladý záchranár

"V súčasnom mediálnom prostredí je vznik časopisu preventívneho zamerania veľká vzácnosť. S občianskym združením Rescue team Slovakia spolupracujeme niekoľko rokov. Naša spolupráca má rôzne podoby - napr. realizácia preventívno-osvetových aktivít, poskytnutie informačných materiálov preventívneho charakteru žiakom, riešenie modelových situácií a pod. Žiaci tieto materiály prijali veľmi pozitívne, boli vytvorené príťažlivou a veku primeranou formou, boli pre nich inšpiráciou aj pri tvorbe článkov a prác do školského časopisu. Pri realizácii prierezovej témy Ochrana života a zdravia sú pre nás materiály venované detskej prevencii, či prevencii pred úrazmi, vítanou metodickou a názornou pomôckou." (Dr. Miroslava Košťálová, základná škola v Nitre, Topoľová ulica)

Tešíme sa na spoluprácu a budeme veľmi radi, keď aj za Vašej pomoci sa časopis dostane do rúk všetkým deťom. Spoločnými silami môžeme tak prispieť k skvalitneniu preventívnych aktivít a dosiahnuť ešte lepšie výsledky v znižovaní úrazovosti a počtu úmrtí z dôvodu úrazov medzi deťmi a mládežou.

V prípade akýchkoľvek otázok nás bez váhania kontaktujte na tel. čísle 0902 240 400 alebo e-mailom na adrese 112@112.sk.

S úctou

Ing. Samuel Hruškovic, v.r.
národný koordinátor prevencie úrazov u detí a dorastu