Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

ZLOMENINY

PRVÁ POMOC >>  ZLOMENINY

Poranenie chrbtice

Poranenie chrbtice predpokladáme vždy, ak počas úrazu mohla na chrbticu postihnutého pôsobiť väčšia sila. Ak sme neboli svedkami úrazu, snažíme sa zistiť mechanizmus úrazu, na základe ktorého môžeme predpokladať veľkosť silového zaťaženia chrbtice postihnutej osoby.

Pri poranení chrbtice môže nastať aj poranenie miechy, čo spôsobuje čiastočnú alebo úplnú stratu pohyblivosti príslušnej časti tela. Ochrnutá časť tela je necitlivá.

Poranenie miechy môže nastať aj pri nesprávnom vykonávaní predlekárskej prvej pomoci, napr. pri vykonaní záklonu hlavy, ak je predpoklad poranenia krčnej chrbtice. A pri neodbornom manipulovaní s postihnutým, napr. pri prenášaní, vyslobodzovaní postihnutého z havarovaného vozidla, vyťahovaní postihnutej osoby z vody po skočení šipkou do plytkej vody.

Pri podozrení na poranenie chrbtice postihnutým nehýbeme, postihnutého nedvíhame a neprenášame, pokiaľ postihnutého a záchrancu neohrozuje okolie, napr. výbuch unikajúceho benzínu z havarovaného vozidla, pád ďalšej lavíny, požiar budovy a pod. Postihnutého udržujeme v polohe, v akej sme ho našli, ak postihnutému nehrozí nebezpečenstvo alebo ak nemusíme začať s oživovaním.

Poranenie chrbtice dochádza najmä:

 • pri pádoch z veľkých výšok (naznak, na vystreté dolné končatiny, do sedu, na hlavu): napr. paragliding, pád z lešenia, vypadnutie horolezca zo steny
 • pád z koňa, bicykla pri veľkej rýchlosti, motocykla
 • pri autonehodách, kde pri čelnom náraze dochádza k veľkému prehnutiu chrbtice
 • pri úrazoch hlavy a tváre: pád na hlavu
 • skok šipkou do plytkej vody
 • pád ťažkého predmetu na chrbát postihnutého: napr. na stavenisku

Pri úraze hlavy, najmä ak je postihnutá osoba v bezvedomí, musíme predpokladať poškodenie krčnej chrbtice.

Poranenie miechy v oblasti krčnej chrbtice:

Poranenie miechy v oblasti krčnej chrbtice bezprostredne ohrozuje život postihnutého.

Príznaky:

 • nemožnosť pohybu s hornými a dolnými končatinami
 • ochabnutosť horných a dolných končatín
 • necitlivosť ochrnutých častí tela
 • nedostatočné dýchanie, ktoré spôsobuje ochrnutie dýchacieho svalstva

Poranenie miechy v oblasti hrudníkovej alebo driekovej časti chrbtice:

Príznaky:

 • nemožnosť pohybu s dolnými končatinami
 • ochabnutosť dolných končatín
 • necitlivosť ochrnutých častí tela

Poranenie chrbtice: príznaky prasknutého alebo zlomeného stavca:

Príznaky:

 • bolesť v oblasti krku alebo chrbta
 • citlivosť na dotyk v poranenej časti chrbtice
 • zmena v zakrivení chrbtice
 • zablokovanie chrbtice

Prvá pomoc, ak postihnutý je pri vedomí:

 • postihnutého udržujeme v polohe, v akej sme ho našli - za predpokladov, ktoré sme už opísali
 • postihnutému vysvetlíme, že nesmie otáčať hlavou, obracať sa a vstávať
 • postihnutého upokojujeme
 • pri rýchlej dostupnosti RZP stabilizujeme hlavu a krk postihnutého v neutrálnej polohe: kľakneme si za hlavu postihnutého tak, aby sme rukami mohli uchopiť hlavu postihnutého v oblasti uší - hlava, krk a chrbtica je v jednej osi
 • ak na RZP budeme musieť čakať dlhšie, tak hlavu postihnutého obložíme z bokov, ak to poloha postihnutého umožňuje, zvinutými froté uterákmi, dekami alebo ťažšími predmetmi, ako napr. batožinou, taškami, ktoré môžeme naplniť napr. aj pieskom, jemným štrkom, zeminou, v horách hlavu môžeme obložiť kameňmi - na stranu dotyku s hlavou priložíme poskladané tričko alebo košelu a pod.
 • vyšetríme a ošetríme postihnutého
 • zabezpečíme okamžité privolanie RZP
 • postihnutého prikryjeme
 • sledujeme zdravotný stav postihnutého
 • pri premiestňovaní postihnutého doporučujeme použiť vystužené (pevné) nosidlá - dvere, širšiu dosku, podsúvacie nosidlá a pod. Na krátku vzdialenosť prenesieme postihnutého aj traja, je ale lepšie, ak sme viacerí – hlavu, krk, trup a nohy udržiavame počas premiesťňovania v jednej myslenej priamke. Pri transporte postihnutého na nosidlách, ak predpokladáme poranenie krčnej chrbtice, musíme hlavu postihnutého fixovať k nosidlám napr. izolačnou páskou, lepiacou páskou cez čelo postihnutého a spodnú časť nosidiel.

Prvá pomoc, ak postihnutý je v bezvedomí:

 • postihnutého udržujeme v polohe, v akej sme ho našli - za predpokladov, ktoré sme už opísali
 • pri rýchlej dostupnosti RZP stabilizujeme hlavu a krk postihnutého v neutrálnej polohe: kľakneme si za hlavu postihnutého tak, aby sme rukami mohli uchopiť hlavu postihnutého v oblasti uší - hlava, krk a chrbtica je v jednej osi
 • ak na RZP budeme musieť čakať dlhšie, tak hlavu postihnutého obložíme z bokov, ak to poloha postihnutého umožňuje, zvinutými froté uterákmi, dekami alebo ťažšími predmetmi, ako napr. batožinou, taškami, ktoré môžeme naplniť napr. aj pieskom, jemným štrkom, zeminou, v horách hlavu môžeme obložiť kameňmi - na stranu dotyku s hlavou priložíme poskladané tričko alebo košelu a pod.
 • zabezpečíme priechodnosť dýchacích ciest predsunutím sánky, viď. téma umelé dýchanie z úst do úst. Dbáme na to, aby sme nezaklonili hlavu postihnutého.
 • skontrolujeme dýchanie a činnosť srdca, v prípade zástavy začneme s oživovaním, viď. témy umelé dýchanie z úst do úst, nepriama masáž srdca, kardiopulmonálna resuscitácia
 • ak sme sami a musíme postihnutú osobu opustiť na nevyhnutný čas (napr. privolanie RZP), postihnutého uložíme do stabilizovanej polohy na boku
 • vyšetríme a ošetríme postihnutého
 • zabezpečíme okamžité privolanie RZP
 • postihnutého prikryjeme
 • sledujeme zdravotný stav postihnutého
 • pri premiestňovaní postihnutého postupujeme ako pri postihnutom pri vedomí

Vytvorenie a priloženie golierovej dlahy:

Golierová dlaha zvyšuje stabilitu hlavy, ale stabilizovanie hlavy postihnutého rukami záchrancu nenahrádza. Ak na odbornú pomoc budeme musieť čakať dlhšie, alebo ak budeme musieť postihnutého transportovať na nosidlách (nedostupný terén, veľká živelná pohroma a pod.), na stabilizáciu krčnej chrbtice môžeme použiť improvizovanú golierovú dlahu.

Noviny alebo časopis zložíme tak, aby ich dĺžka bola minimálne 45 centimetrov a šírka maximálne 10 centimetrov. Noviny omotáme trojrohou šatkou alebo inou vhodnou čistou tkaninou, napr. uterákom, tričkom s dlhým rukávom alebo košelou tak, aby sme mohli dlahu po osadení uviazat okolo krku postihnutého. Takto pripravenú golierovú dlahu ohneme v rukách alebo na stehne. Postihnutému uvoľníme odev okolo krku. Stred golierovej dlahy položíme spredu na krk postihnutého, dlahu dávame pod bradu postihnutého, preto šírka golierovej dlahy nesmie byť viac ako 10 centimetrov. Golierovú dlahu opatrne ovinieme okolo krku postihnutého a vpredu uviažeme. Golierovú dlahu osádzame tak, aby postihnutý mohol bez problémov dýchať. Dýchanie postihnutého neustále sledujeme. Počas osádzania golierovej dlahy, a aj po osadení dlahy, druhý záchranca nepretržite stabilizuje hlavu postihnutého svojimi rukami, ktoré má priložené v oblasti uší postihnutého a hlavou postihnutého nehýbeme.

   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>