Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Dieťa neprišlo do školy

Kurzy >>  Dieťa neprišlo do školy

Na začiatku každého školského roku...

Na začiatku každého školského roku prinesú deti domov zo školy formulár, v ktorom rodičia vypíšu:

  • telefónne čísla domov
  • telefónne čísla na mobilné telefóny rodičov
  • adresa bydliska
  • telefónne čísla obom rodičom do práce (plus náhradné číslo(a), napr. spojovateľke, ak rodič práve nebude v kancelárii a pod.)
  • telefónne čísla susedov, príbuzných, priateľov

Tieto údaje sa zapíšu do súpisky v škole, ktorá je špeciálne vyhradená na tento účel.

Ak dieťa bude chýbať v škole a dieťa nie je ospravedlnené rodičmi, t.j. učitelia nie sú informovaní o dôvode neprítomnosti dieťaťa, zatelefonuje sa rodičom, aby sa zistilo, či poznajú dôvod neprítomnosti ich dieťaťa v škole (choroba, vyšetrenie u lekára a pod.), resp. sa potvrdí, že dieťa išlo do školy...

   
   ?alšia lekcia >>