Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

ANTRAX - podozrivé listové zásielky

Kurzy >>  ANTRAX - podozrivé listové zásielky

AKO NARÁBAŤ S MATERIÁLOM PODOZRIVÝM Z KONTAMINÁCIE ANTRAXOM ALEBO INÝMI NEBEZPEČNÝMI BIOLOGICKÝMI LÁTKAMI

Tieto návody boli pripravené ako doporučené bezpečnostné opatrenia pre narábanie pri nehodách, náhlych prípadoch, ktoré sa začali vyskytovať. Obyčajne to boli podozrivé poštové zásielky, buď prázdne obálky, alebo zásielky obsahujúce práškové látky.


ŽIADNA PANIKA
 1. Antrax može spôsobiť infekciu kože, tráviaceho systému, alebo pľúc. Aby sa tak stalo, baktérie antraxu sa musia vtrieť cez poškodenú kožu, musia byť prehltnuté alebo vdýchnuté v jemnom aerosole. Aj po expozícii je možné predísť ochoreniu včasným liečením zodpovedajúcimi antibiotikami. Antrax sa nešíri z osoby na osobu.

 2. Aby mohol antrax pôsobiť v aerosole, častice aerosolu musia byť veľmi malé. Takýto produkt nie je ľahké vyrobiť, vyžaduje to vysokú kvalitu technických znalostí a špeciálne vybavenie. Ak sa tieto veľmi malé častice vdýchnu, môže vzniknúť pľúcna infekcia ohrozujúca život, aj v tomto prípade je efektívne včasné rozpoznanie a liečenie.

PODOZRIVÝ NEOTVORENÝ LIST ALEBO BALÍK (PRÍPADNE AJ OZNAČENÝ “ANTRAX”)
 1. Nehrkať, netriasť, ani nevyberať obsah podozrivej obálky (balíka).

 2. VLOŽIŤ obálku alebo balík do plastového vrecka, alebo nejakého vhodného kontajnera, aby nemohol obsah vytekať.

 3. Ak nie je žiaden kontajner k dispozícii, obálku alebo balík niečím ZAKRYŤ – napr. oblečením, papierom, smetným kôšom, a potom už neodkrývať!

 4. OPUSTIŤ miestnosť a ZAVRIEŤ dvere, alebo celú časť budovy, aby ďalší ľudia nemohli prísť do styku s podozrivou zásielkou, zabrániť vstupu ďalším ľuďom

 5. UMYŤ si ruky mydlom a vodou, aby sa žiaden prášok nerozšíril na tvár

 6. Čo ďalej:
  - ak ste doma, hláste prípad miestnej polícii
  - ak ste v práci, hláste prípad miestnej polícii a upozornite nadriadených

 7. PRIPRAVIŤ ZOZNAM všetkých ľudí, ktorý boli v miestnosti alebo časti budovy v čase, keď sa zistila podozrivá zásielka. Tento zoznam potom poskytnúť polícii.

OBÁLKA S PRÁŠKOM, ALEBO PRÁŠOK VYSYPANÝ NA POVRCHU
 1. NESKÚŠAŤ UTRIEŤ takýto prášok. Okamžite niečím vysypaný prášok ZAKRYŤ – napr. oblečením, papierom, smetným kôšom, a potom už neodkrývať!

 2. OPUSTIŤ miestnosť a ZAVRIEŤ dvere, alebo celú časť budovy, aby ďalší ľudia nemohli prísť do styku s podozrivou zásielkou, zabrániť vstupu ďalším ľuďom.

 3. UMYŤ si ruky mydlom a vodou, aby sa žiaden prášok nerozšíril na tvár

 4. Čo ďalej:
  - ak ste doma, hláste prípad miestnej polícii
  - ak ste v práci, hláste prípad miestnej polícii a upozornite nadriadených

 5. VYZLIECŤ kontaminované oblečenie, vložiť ho do plastového vreca, alebo iného kontajnera, odovzdať pracovníkom, ktorí prídu prípad riešiť

 6. Čo najskôr sa OSPRCHOVAŤ mydlom a vodou, nepoužiť však žiadne iné dezinfekčné prostriedky

 7. Ak je to možné, pripraviť zoznam všetkých ľudí v miestnosti alebo časti budovy, najmä tých, ktorí prišli s práškom do styku. Tento zoznam potom poskytnúť polícii.

PODOZRENIE Z KONTAMINÁCIE MIESTNOSTI AEROSOLOM
- napr. po aktivácii nejakého zariadenia, po varovaní, že je kontaminovaný ventilačný systém alebo klimatizácia, príp. po varovaní, že biologická látka bola rozšírená vo verejnom priestore
 1. Vypnúť všetky ventilátory alebo klimatizačné jednotky, ak sú v miestnosti

 2. Okamžite OPUSTIŤ danú oblasť

 3. ZAVRIEŤ dvere, alebo celú časť budovy, zabrániť vstupu ďalším ľuďom.

 4. Čo ďalej:
  - ak ste doma, hláste prípad miestnej polícii
  - ak ste v práci, hláste prípad miestnej polícii a upozornite nadriadených

 5. Ak je to možné, VYPNÚŤ systém ventilácie vzduchu, klimatizácie v celej budove

 6. Ak je to možné, pripraviť zoznam všetkých ľudí, ktorí boli v miestnosti alebo časti budovy. Tento zoznam potom poskytnúť polícii.

Ako určiť podozrivé balíky a listy

Niektoré znaky, podľa ktorých sa môžu rozoznať podozrivé zásielky:
 • Veľa známok
 • Rukou napísaná, alebo zle napísaná adresa
 • Nesprávne tituly
 • Uvedený titul, ale žiadne meno
 • Gramatické chyby
 • Olejové alebo farebné škvrny, zápach
 • Neuvedená spiatočná adresa
 • Ťažký list (vačšia hmotnosť)
 • Nesúmerná alebo nerovná (hrboľatá) obálka
 • Vyčnievajúce drôty alebo hliníková fólia
 • Veľa zabezpečovacieho materiálu ako lepiace pásky, nálepky, atď
 • Veľa nápisov, označení, nálepiek s textom alebo obrázkom
 • Tikanie
 • Označenie na obálke ako “dôverné”, alebo “osobné”
 • Nezhoduje sa miesto odoslania na spätnej adrese s miestom odoslania na poštovej pečiatke

Zdroj: Armáda SR