Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

RIZIKÁ ŽELEZNÍC

Kurzy >>  RIZIKÁ ŽELEZNÍC

BRZDNÁ DRÁHA VLAKU


Metodika RIZIKÁ ŽELEZNÍC bola vytvorená vďaka spolupráci
so ŽELEZNICAMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY a ŽELEZNIČNOU POLÍCIOU. RESCUE TEAM SLOVAKIA ďakuje týmto odborným partnerom za spoluprácu.


PREČO ZAČÍNAME BRZDNOU DRÁHOU VLAKU?

Zväčšiť


RÝCHLIKY MAJÚ DOVOLENÚ MAXIMÁLNU RÝCHLOSŤ AŽ 16O KILOMETROV ZA HODINU. BRZDNÁ DRÁHA VLAKU PRI TAKEJTO RÝCHLOSTI JE AŽ 1 700 METROV - SKORO DVA KILOMETRE.

ODKROKUJTE SI NA VÝLETE 400, 700, 1 000 A 1 700 METROV. ROZDEĽTE SA NA DVE SKUPINY A ZISTITE, AKO SA NAVZÁJOM VIDÍTE. RÝCHLO SI UVEDOMÍTE, ŽE UŽ NA 1 000 METROV STE PRE RUŠŇOVODIČA LEN BODKOU. KEĎ SA RUŠŇOVODIČ K VÁM PRIBLÍŽI A ZAREGISTRUJE NEBEZPEČENSTVO, VEĽAKRÁT UŽ NESTIHNE ZABRZDIŤ.

A PRETO:

NIKDY SA NEBUDEM HRAŤ V BLÍZKOSTI ŽELEZNIČNEJ TRATE ALEBO PRIAMO NA NEJ! JE TO ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ!

CEZ ŽELEZNIČNÚ TRAŤ BUDEM VŽDY PRECHÁDZAŤ IBA NA TO VYHRADENÝMI MIESTAMI A VEĽMI OPATRNE!

BUDEM DODRŽIAVAŤ VŠETKY ĎALŠIE TU ZAPUBLIKOVANÉ DOPORUČENIA!

SĽUBUJEM, PRETOŽE MÔJ ŽIVOT JE NAJCENNEJŠÍ A NENAHRADITEĽNÝ!


Prečo brzdná dráha vlaku je pomerne veľká? Z dôvodu veľkej hmotnosti a veľkej rýchlosti vlaku, malej styčnej plochy a malému treniu medzi kolesami vlakovej súpravy a koľajnicami.

Jeden vagón pre prepravu osôb má skoro 40 ton. Vlak s desiatimi vagónmi má 400 ton. Pre lepšiu predstavivosť to znamená, že na človeka by sa v jednom okamihu rútilo približne 400 osobných vozidiel...predstav si kolónu „na seba natlačených áut“ dlhú 1,6 kilometra, ktorá sa na teba v jednom okamihu rúti...aká je to predstava? Mne sa ježia vlasy na hlave, a tebe?

Trenie, ktoré vzniká medzi brzdenými kolesami vlakovej súpravy a koľajnicami vlak spomaľuje. Veľkosť trenia závisí od styčnej plochy a od vlastností materiálov, medzi ktorými vzniká trenie. V našom prípade ide o malú plochu, nakoľko styčná plocha predstavuje priamku a kolesá vlakovej súpravy a koľajnice sú materiály, medzi ktorými nevzniká veľké trenie. Z tohoto vyplýva, že brzdná dráha vlakov je pomerne veľká, pretože brzdiaci účinok, ktorý vzniká trením medzi kolesami vlakovej súpravy a koľajnicami, je pomerne malý.

   
   ?alšia lekcia >>