Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Metodika konania účastníka dopravnej nehody alebo požiaru v tuneli

Kurzy >>  Metodika konania účastníka dopravnej nehody alebo požiaru v tuneli

Touto metodikou chceme priblížiť verejnosti hlavné zásady, ktoré by mal účastník jazdy - teda vodič - dodržať v prípade jazdy v cestnom tuneli a v prípade neočakávanej udalosti, ako je porucha vozidla, dopravná nehoda alebo požiar.Pred vjazdom do cestného tunela treba pozorne sledovať dopravné značenie, ktoré upozorňuje na rýchlosť a parametre cestného tunela, ďalej informuje o rádiovej frekvencii, na ktorej môžu vodiči v prípade núdze alebo neočakávanej udalosti dostať inštrukcie o udalosti, a o tom, ako sa majú správať a konať. Táto frekvencia je na rádiu Slovenský rozhlas.

Pri vjazde do tunela a počas jazdy tunelom treba zvýšiť svoju pozornosť vedeniu motorového vozidla.

Treba sledovať rýchlosť svojho vozidla v tuneli, nakoľko na viacerých vodičov pôsobí stiesnený priestor tunela tak, že počas jazdy v tuneli zvýšia rýchlosť vozidla. Podvedome sa snažia čím skôr opustiť stiesnený priestor.

V tuneli treba vždy “dvojnásobne“ dodržiavať dostatočný odstup pred idúcim motorovým vozidlom. Ak za vami ide nákladné auto alebo kamión, treba myslieť na to, že brzdná dráha nákladných áut je dlhšia, ako osobných motorových vozidiel. V takýchto situáciách treba mať väčší odstup pred vami idúcim vozidlom, a najmä vtedy, keď sa na vás nákladné auto "lepí" (bliknite mu brzdovými svetlami, možno sa trošku vzdiali). V prípade prudkého brzdenia vozidla pred vami takto zabezpečíte dlhšiu brzdnú dráhu aj pre za vami idúce nákladné vozidlo. Vo všeobecnosti vodiči nákladných áut nedodržujú dostatočnú vzdialenosť pred idúcim vozidlom, čo má často za následok nehody spôsobené nedobrzdením nákladného vozidla.

Pri náhlom znížení rýchlosti (ak sa prudko brzdí), je nutné:
 • čím skôr použiť výstražné svetlá – ešte počas brzdenia
 • v spätnom zrkadle sledovať situáciu za vaším vozidlom, aj keď už stojíte
 • pred vozidlom, ktoré zastavuje alebo už stojí pred vami, sa snažte zastaviť tak, aby ste mali možnosť ho v prípade nutnosti okamžite obísť - bez zbytočného cúvnutia
NEHODA

 • ak ste účastníkom nehody v tuneli, zastavte automobil na okraji cestného pruhu, vypnite motor, kľúče nechajte v štartovacom zámku a zapnite výstražné svetlá

 • ak ste priamy svedok nehody, pokúste sa zastaviť tak, aby v okolí nehody bol dostatočne veľký voľný priestor, a ak to rozsah nehody umožňuje, aby tunel zostal priechodný


Dôvody zabezpečenia dostatočne veľkého voľného priestoru

 • Záchranári sa so svojou technikou budú môcť dostať priamo k nehode, skráti sa čas zásahu.

 • Zabezpečíte si tak svoju väčšiu bezpečnosť. Havarované vozidlo môže začať horieť, môže explodovať unikajúci benzín. Požiar by sa mohol rýchlo rozšíriť na blízko stojace vozidlá, čo by bolo veľmi negatívnym a nebezpečným javom (väčšie množstvo prudko jedovatých splodín horenia, väčší zdroj tepla) – pri požiari v tuneli rýchlo narastá teplota, pretože ide o uzatvorený a pomerne malý priestor. Teplý vzduch sa šíri do strán a vysoká teplota je aj v nižších vrstvách vzduchu, keďže tunel nie je príliš vysoký – od sálavého tepla by sa mohli vznietiť blízko stojace vozidlá.

 • Ak ide o nehodu viacerých vozidiel a niektoré z nich horí, požiar treba čím skôr eliminovať hasením. Najvýhodnejšie je zrealizovať hasenie súbežne viacerými hasiacimi prístrojmi, ak na mieste nehody je viacero vodičov s hasiacimi prístrojmi, resp. tiež treba použiť hasiace prístroje, ktoré sa nachádzajú v tuneli. Ak sa vozidlá, ktoré ešte nehoria, dajú odtiahnuť od horiaceho vozidla (vozidlá nie sú v sebe zakliesnené), treba to urobiť čím skôr.
AK NIE STE ZRANENÝ

 • kľúč dajte do nulovej polohy, aby ventilácia nebola v činnosti

 • kľúč nechajte v štartovacom zámku pre prípad nutnosti premiestnenia vozidla počas záchranných prác

 • o vozidlo bude postarané záchrannými zložkami, neskoršie po ukončení záchranných prác bude majiteľovi vydané políciou a záchrannými zložkami

 • ak by ste chceli opustiť tunel s vozidlom, vytvoríte paniku, zablokujete vjazd záchranným zložkám, ohrozíte seba, svoj majetok a aj iných účastníkov tejto udalosti

 • preto opustite vozidlo

 • ak hrozí požiar, zoberte hasiaci prístroj a snažte sa ho eliminovať

 • zistite, či sú na mieste udalosti zranené osoby, ak je možnosť, snažte sa ich dostať na krajnicu a ošetriť ich

 • vo všeobecnosti: z havarovaného vozidla sa zranené osoby nevyťahujú (riziko poškodenia krčnej chrbtice), pokiaľ netreba zranenú osobu resuscitovať, pokiaľ vozidlo nehorí a nehrozí výbuch unikajúceho benzínu, pokiaľ vozidlo nie je nestabilné napríklad v prudkom svahu, nad roklinou a pod., pokiaľ zraneným osobám v havarovanom vozidle nehrozí ďalšie nebezpečenstvo, ako napríklad náraz ďalšieho vozidla počas hustej hmly, zníženej viditeľnosti, alebo v neprehľadnom úseku cesty a pod.

 • ak v tuneli vznikne požiar, tak zranené osoby treba premiestniť - transportovať do SOS chránenej miestnosti. V takýchto situáciách treba pomôcť deťom, starým a imobilným osobám

 • ak v tuneli horí a vaše vozidlo sa nachádza v bezprostrednej blízkosti požiaru, pokúste sa zo svojho vozidla zobrať výbušné látky, napr. propán butánové fľaše, rezervu benzínu, spreje a pod.

 • na stenách tunela je značenie, ktoré vás dovedie k SOS chránenej miestnosti, kde máte možnosť privolať pomoc, nájsť hasiaci pristroj, jednorázovú masku na dýchanie

 • ak vyžiadate pomoc, oznámte dispečingu čo sa stalo, koľko je zranených - uvedomte si, že ste pod dohľadom kamerového systému, obsluha vás sleduje a môže vás naviesť k najbližšiemu evakuačnému východu, ktorý je chránený

 • orientujte sa podľa značenia na stenách tunela, ktoré vás dovedie do bezpečia

 • uvedomte si, že pomoc je na ceste

 • vždy unikajte alebo postupujte po krajnici, aby ste neboli zranení iným vozidlom, ktoré o udalosti nevie

 • po vstupe do evakuačnej šachty ste v bezpečí, na stenách vám značenie ukazuje ďalší smer úniku

 • v smere úniku môžete stretnúť záchranné zložky - hasičov, zdravotníkov - riaďte sa ich pokynmi

 • po vyjdení z evakuačnej šachty sa dostanete na voľné priestranstvo, kde stretnete označeného človeka, ktorý bude sústreďovať všetkých, ktorí opustili tunel, na jedno zhromažďovacie miesto

 • ak vás vyzvú, poskytnite adekvátnu pomoc – ukladá vám to zákon!

 • riaďte sa pokynmi pracovníka obsluhy tunela, ktorý sústredil všetkých pred tunelom
AK STE ZRANENÝ

 • postupujte podľa schopností, ktoré vám zranenia dovoľujú

 • vypnite motor

 • zapnite výstražné svetlá

 • zistite zranenia vašich spolucestujúcich

 • ak vám zranenia dovoľujú, ošetrite spolucestujúcich a ostatných účastníkov tejto udalosti

 • ak máte mobilný telefón, volajte 112, 150, 155 a informujte o udalosti, z každého tunela v Slovenskej republike je možnosť volať na tiesňové linky

 • nerobte paniku! Aj keď nemáte možnosť nikoho požiadať o pomoc, v tuneli ste pod neustálym dohľadom kamerového systému. Znamená to, že udalosť sledujú záchranné zložky: obsluha tunela, hasičský a záchranný zbor, polícia

 • hneď po vzniku takejto udalosti je pomoc na ceste k vám a vašim spolucestujúcim

 • neotvárajte okná vo vozidle, ak vidíte požiar a nie ste pre zranenia schopný ho eliminovať, alebo nie ste pre zranenia schopný opustiť vozidlo. Vždy si uvedomte, že pomoc je na ceste práve k vám, ak otvoríte okná, môžete ohroziť seba a spolujazdcov jedovatými splodinami horenia - dymom

 • čakajte na príchod záchranných zložiek

 • riaďte sa ich pokynmi, len oni vám môžu adekvátne pomôcť!

Autor: Jozef Legerský