Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Vtáčia chrípka

Kurzy >>  Vtáčia chrípka

NON-STOP TELEFONICKÁ LINKA K VTÁČEJ CHRÍPKE

0800 127 127

!!! NEDOTÝKAŤ SA VOĽNE UHYNUTÝCH VTÁKOV V PRÍRODE !!!

Oznamujeme verejnosti, že od 17. februára 2006 bola na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky zriadená bezplatná telefonická "protinákazová linka", na ktorú je možné počas 24 hodín nahlásiť prípady uhynutého vtáctva.

Na linke sú taktiež k dispozícii odborníci, ktorí Vám poskytnú informácie súvisiace s vírusom vtáčej chrípky a potrebnými opatreniami na zamedzenie jeho šírenia.

Referenčné laboratórium Štátneho veterinárneho ústavu vo Zvolene 20. februára 2006 vyslovilo podozrenie na prítomnosť vírusu vtáčej chrípky v prípade dvoch vzoriek pochádzajúcich z voľne žijúcich vtákov. Prvá vzorka pochádza z potápky bielej nájdenej v areáli Slovnaftu v Bratislave - Vlčie hrdlo. Druhá podozrivá vzorka je od uhynutého sokola nájdeného v Gabčíkove.

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva SR

   
   ?alšia lekcia >>