Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Požiarna bezpečnosť v domácnosti II.

Kurzy >>  Požiarna bezpečnosť v domácnosti II.

Úvod

Príbeh zo života: mama na chvíľku nechala deti bez dozoru. Chlapček našiel zápalky, zapaloval ich a následne sfukoval. Takto “vyhorené” zápalky hádzal do kočíka, kde sa nachádzala jeho mladšia sestra. Dopadne to vždy takto?

Zápalky, zapaľovače, hra s ohňom, fajčenie, nepozornosť, nedodržiavanie bezpečnosti pri práci a pracovných postupov pri práci s otvoreným ohňom predstavuje veľké riziko vzniku požiarov...požiare ohrozujú ľudské zdravie a životy, požiare spôsobujú veľké materiálne škody...toto je skutočnosť...priznajte si to...nezatvárajte pred tým oči...týka sa to aj vás... všetko sú to neopísateľné tragédie...trvalé výčitky svedomia...žiaľ, čas sa nedá vrátiť...a toľkokrát by sme ho chceli vrátiť...požiarna bezpečnosť sa týka nás všetkých...mladých aj starých...ozaj, viete kde sú uložené zápalky a zapaľovače u vás doma?

Na území Slovenskej republiky vzniklo roku 2004 v porovnaní s rokom 2003 o 5 074 požiarov menej ale materiálne škody sú vyššie o 22 180 800 Sk. Počet usmrtených je nižší o 9 osôb a počet zranených je vyšší o 1 osobu.

Podľa štatistických údajov za rok 2004 najviac požiarov - 1 577 (15,5 % z celkového počtu) vzniklo v apríli, 1 408 požiarov bolo zaznamenaných v auguste a 1 282 požiarov v septembri. Veľké zníženie požiarovosti v tomto roku spôsobilo najmä studené a vlhké počasie v jarných mesiacoch.

Z hľadiska hodnotených odvetví ekonomických činností najvyššiu požiarovosť vykazuje poľnohospodárstvo, v ktorom bolo zaevidovaných 2 324 požiarov (22,9 % z celkového počtu), pričom hmotné škody spôsobené týmito požiarmi boli vyčíslené na 48 429 300 Sk. Pri týchto požiaroch boli tri osoby usmrtené a 6 osôb zranených. V porovnaní s obdobím minulého roka sa počet požiarov v tomto odvetví znížil o 1 774 prípadov a škody sú nižšie o 11 637 800 Sk. Počet usmrtených je nižší o 3 osoby a počet zranených o 9 osôb.

V odvetví bytového hospodárstva bolo zaevidovaných 1 722 požiarov (17,0 % z celkového počtu) so škodami vo výške 107 822 700 Sk. Pri týchto požiaroch bolo 34 osôb usmrtených a 85 zranených. V porovnaní s rokom 2003 sa počet požiarov znížil o 179 prípadov a škody sú tiež nižšie o 39 914 700 Sk. Počet usmrtených je nižší o 6 prípadov a počet zranených sa zvýšil o 19 prípadov.

V odvetví cestnej dopravy vzniklo 870 požiarov (8,6 % z celkového počtu) s priamou škodou 145 720 600 Sk, čo je najvyššia škoda zo všetkých sledovaných odvetví činnosti. Pri požiaroch v tomto odvetví došlo k usmrteniu 1 osoby a 15 osôb bolo zranených. V porovnaní s vlaňajším rokom sa počet požiarov znížil o 193 prípadov ale škody sú vyššie o 21 028 800 Sk. Počet usmrtených je nižší o 4 a počet zranených je nižší o 3 osoby.

Z vykonanej analýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšou skupinou požiarov vyhodnocovanou podľa priestoru sú tak ako v predchádzajúcich rokoch naďalej požiare, ktoré vznikli v prírodnom prostredí. Za uplynulý rok vykazujeme 6 978 (68,9 % z celkového počtu požiarov) týchto prípadov, čo oproti predchádzajúcemu roku znamená pokles o 4 855 prípadov. Z toho najpočetnejšiu skupinu tvoria požiare trávnatých porastov, kde sa eviduje 1 767 prípadov, 992 požiarov vzniklo na poľnohospodárskych plochách a produktoch a 119 v lesných porastoch. Na skládkach odpadov vzniklo 2 197 požiarov a na cestách a komunikáciách 985 požiarov.

Najčastejšími príčinami vzniku požiarov bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých - 6 267 prípadov, z toho 2 013 požiarov vzniklo pri vypaľovaní trávy a suchých porastov, 1 076 požiarov bolo spôsobených z dôvodu nesprávnej manipulácie s otvoreným ohňom a 870 požiarov spôsobili fajčiari. Prevádzkovo-technické poruchy boli príčinou 1 337 požiarov. V dôsledku úmyselného zapálenia vzniklo 964 požiarov a deti spôsobili 526 požiarov.

Najviac požiarov v roku 2004 vzniklo na území Košického kraja (1 526) a Prešovského kraja (1 436) a najmenej na území Trenčianskeho kraja (904). Najvyššie materiálne škody spôsobené požiarmi zaznamenali v Žilinskom kraji (89 644 100 Sk) a najnižšie v Trenčianskom kraji (55 959100 Sk).

Z údajov o požiarovosti za rok 2004 vyplýva, že na Slovensku vzniklo denne priemerne 27 požiarov s priamou škodou 1 602 700 Sk.

Operatívny prehľad požiarovosti v Slovenskej republike za rok 2004:

UKAZOVATEĽ Rok 2004 Rok 2003 POROVNANIE
Počet požiarov 10 115 15 189 - 5 074
Priame škody v SK 586 587 600 564 406 800 + 22 180 800
Počet usmrtených osôb 45 54 - 9
Počet zranených osôb 146 145 + 1
Uchránené hodnoty v SK 3 317 224 000 3 991 548 000 - 674 324 000

Zdroj: Slovenská asociácia poisťovní


Prípady požiarov s najvyššou materiálnou škodou, ktoré spôsobili deti:

Dňa 5.4.2005 došlo k požiaru hospodárskej budovy v Detve. Majiteľ vyčíslil škodu na 200 tis. Sk. Pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru bola hra maloletých detí so zápalkami.

Dňa 9.4.2005 vznikol požiar 4 rodinných domov a 2 hospodárskych objektov v k. ú. obce Vernár, okres Poprad. Trom majiteľom vznikla škoda vo výške 1,8 mil. Sk. Príčinou vzniku požiaru bolo fajčenie 14 ročného chlapca v priestore hospodárskeho objektu.

Prípady požiarov pri ktorých došlo k ťažkému zraneniu detí:

Dňa 29.3.2005 došlo k požiaru suchej trávy na rozlohe cca 20 m2, za rómskou osadou v obci Rudňany, okres Spišská Nová Ves. Požiarom nevznikla žiadna materiálna škoda. Príčinou vzniku požiaru bola hra 6-ročného chlapca so zápalkami. Chlapec pri požiari utrpel popáleniny II. a III. stupňa na 70% povrchu tela.

Dňa 31.3.2005 vznikol požiar drevenej kôlne so suchou slamou a priľahlého fóliovníka v Hurbanove, okres Komárno. Majiteľ vyčíslil škodu na 9.000 Sk. Príčinou vzniku požiaru bola hra 10-ročnej dcéry majiteľa so zápalkami. Pri požiari utrpela maloletá popáleniny II. a III. stupňa s trvalými následkami na tvári a horných končatinách.

Dňa 15.6.2005 došlo k požiaru detskej izby rodinného domu v obci Rozhanovce, okres Košice - okolie. Majiteľ odhadol škodu vo výške 100 tis. Sk. Pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom 5-ročného syna majiteľa. Pri požiari utrpel maloletý popáleniny II. a III. stupňa na 50 % povrchu tela.

DETI – spôsobenie požiarov v roku 2005 Počet požiarov Spôsobená škoda Usmrtení Zranení
Deti do 6 rokov 14 1 721 300 - 3
Deti od 6 do 15 rokov 392 5 132 800 - 6

DETI – spôsobenie požiarov v roku 2004 Počet požiarov Spôsobená škoda Usmrtení Zranení
Deti do 6 rokov 14 2 460 300 - 1
Deti od 6 do 15 rokov 512 42 607 300 - 1

DETI – spôsobenie požiarov v roku 2003 Počet požiarov Spôsobená škoda Usmrtení Zranení
Deti do 6 rokov 24 131 400 - -
Deti od 6 do 15 rokov 608 22 550 200 1 6

Zdroj: HaZZ

   
   ?alšia lekcia >>